Pasirinkite Skyrių

Foxus sistema leidžia planuoti laiką, pildyti pacientų ligos istorijas, pasitelkti vaistų receptų ruošinius, stebėti apmokėjimus už paslaugas ir kitaip taupyti laiką skiriant daugiau dėmesio pacientams ir jų poreikiams. Moderniausios web technologijos padeda apsaugoti informacijos privatumą bei riboti prieinamumą pagal sistemos vartotojui suteiktus įgaliojimus.
Tai padeda užtikrinti saugų, bet tuo pačiu ir greitą bei patogų priėjimą prie svarbių duomenų, kaupti išsamią informacijos bazę bei pasinaudoti išoriniais resursais. Visumoje, tai leidžia bei padeda priimti apgalvotus, racionaliai pagrįstus sprendimus.

Foxus sitemos kūrėjai taip pat pabrėžia, kad svetainėje taip pat pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie receptinius medikamentus. Tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai, kuriais remiantis sudaromas sveikatos apsaugos ministro patvirtintas interneto svetainių sąrašas, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai.

Visa svetainėje pateikiama informacija yra skirta išskirtinai tik specialistams dirbantiems medicinos srityje.

 

FOXUS Prisijungimas

foxus go sistemos logotipas

FOXUS Prisijungimas specialistams

FOXUS GO Informacinės sistemos prisijungimas yra skirtas tik ribotai naudotojų grupei – sveikatos sistemos darbuotojams bei įstaigų specialistams įgaliotiems dirbti su šia sistema. Foxus prisijungimas galimas tik naudojantis Jums asmeniškai priskirtais prisijungimo duomenimis bei darbo vietos kompiuteriu.

Apie svetainę

foxus prisijungimas (video)
FOXUS Sistema

Tai sistema, kurią galima apibūdinti kaip e.Sveikatos informacinį portalą sukurtą naudoti medicinos įstaigos viduje. Sistema sukurt atsivželgiant į daugumą aktualių rutinų su kuriomis susiduria pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros sistemos darbuotojai.

Darbas FOXUS sistemoje yra patogus, o funkcijos išdėstytos labai parankiai, kadangi planuojant ir įgyvendinant programinės įrangos sprendimus, daug dėmesio buvo skirta išsiaiškinti realius poreikius, bei įvertinti pastabas dėl patogumo, sistemos racionalumo kasdieniam naudojimui. Tai užtikrina optimalų darbą foxus sitemoje.

Kas gali prisijungti prie FOXUS sistemos?

• Prisijungti gali tik registruoti sistemos naudotojai. Savarankiška registracija FOXUS sistemoje nėra galima. Dėl galimybės prisijungti ar užsiregistruoti turite kreiptis į savo tinklo administatoriu ar kitą asmenį atsakingą už įstaigos IT resursus.

• Prisijungimą prie FOXUS sistemos gali gauti medicinos specialistai įgalioti tvarkyti pacientų medicininę informaciją. Čia taip galima gauti informacijos apie receptinius medikamentus, pildyti medicinos įstaigos duomenis, žurnalus, sudarinėti grafikus, stebėti laboratorinių tymimų statusą bei matyti atsiskaitymo už paslaugas informaciją.

Kodėl nepavyksta prisijungti prie FOXUS sistemos?

Prie FOXUS sistemos gali jungtis tik aktyvią paskyrą turintys naudotojai. Kiekvieno naudotojo prisijungimo teises valdo sveikatos priežiūros įstaiga. Paskyros sukūrimui bei aktyvavimui paprastai reikia kreiptis į įstaigos administratorių, atsakingą už darbo aplinkos paruošimą bei informacinės sistemos paskyros sukūrimą.

Pirmąjam prisijungimui paprastai yra naudojamas laikinas slaptažodis kuris nedelsiant turi būti pakeistas, todėl jeigu prie sistemos bandote jungtis pirmuoju (laikinu) slaptažodžiu, prisiminkite, ar jis nebuvo pakeistas ankstesnio prisijungimo metu.

Prisijungimas gali nepavykti dėl keleto priežasčių. Tokių kaip neteisingai įvestas naudotojo vardas ir slaptažodis, įvestas anksčiau naudotas, tačiau dabar nebegaliojantis slaptažodis (slaptažodžiai yra keičiami priverstine tvarka kas šešiasdešimt dienų), pernelyg daug kartų bandoma prisijungti (laikinas, automatinis prisijungimo blokavimas), deaktyvuota paskyra, ar IP adresas nesutampantis su tuo, kuris priskirtas medicinos įstaigai (darbo vietai).
Visos šios priemonės užtikrina aukštą duomenų saugumo lygį, tačiau kartais gali sukelti kėblumų bandant prisijungti prie FOXUS sistemos. Jeigu Jums nepavyksta prisijungti prie sistemos, tačiau naudojami prisijungimo duomenys, Jūsų žiniomis yra aktyvūs ir teisingi – praneškite apie problemą savo įstaigos IT resursų administratoriui.

Prisijungti galite FOXUS Informacinės sistemos svetainėje adresu go.foxus.lt/Account/